Sửa lỗi file bị mờ xám không truy cập được trên ổ cứng NTFS khi sử dụng macOS